logo
Het ontwerpen en realiseren van uw (ver-) bouwplannen brengt met zich mee dat kennis van zaken nodig is op het gebied van o.a. wetgeving, procedures, ontwerp, bouwkunde, installaties, etc.
Ook is kennis van het bouwproces nodig om de juiste keuzes te maken om met succes uw (ver-) bouwplannen te realiseren.

Naast kennis is ook tijd nodig om alle stappen te zetten die nodig zijn om uw (ver-)bouwplan vorm te geven en toe te zien dat het bouwplan conform gemaakte afspraken gerealiseerd wordt.

Kees Booij heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van advies, ontwerp en begeleiding van nieuwbouw-, verbouw- en renovatie- projecten voor particulieren, bedrijven, instellingen, etc. Deze ervaring is opgebouwd bij diverse werkgevers, zowel aannemers als architectenburo’s alsmede door werkzaam te zijn als zelfstandig adviseur.
2005-16 c woning 2 stolberg nieuw1a
2004-10 e nieuw acht 2012-001 z dalweg